22 elever fik Goethe-bevis

Første Goethe-tysk hold på Campus Vejle fik internationalt sprogcertifikat

I dag blev der sat formel afslutning på et talentudviklingsforløb for unge med særlig interesse for tysk. 22 elever har gennemgået Goethe-programmet og har opnået international sprogcertifikat for deres tyskkundskaber. 

Rektor for handelsgymnasiet, Bruno Lindskjold, lykønskede og roste eleverne for den store indsats i en uformel tale. Eleverne, der var samlet på rektors kontor i dagens anledning, og direktøren for Campus Vejle, Morten Weiss-Pedersen, der selv har erfaring med drift af uddannelse i Tyskland, betonede i en kort tale vigtigheden af, at unge havde lyst til at sætte sig ind i vore nærmarkeders sproglige og kulturelle forhold, inden han uddelte beviserne til de 22 sprogkyndige unge.

Hanne Meldgaard og Line Lauesgaard Jensen, der begge er lektorer og tyskundervisere på handelsgymnasiet, fortæller: ”Netop fordi alle taler engelsk, er det vigtigt at have andre kvalifikationer. Tysk er det mest udbredte sprog i Europa, og Tyskland er Danmarks største samhandelspartner. Når eleverne vælger at yde en ekstra indsats for at blive god til sproget og forbedre deres interkulturelle kompetencer, bliver deres chancer for job og karriere forbedret, da mange danske virksomheder handler med Tyskland og derfor mangler unge handelsfolk, der kan tale tysk på tilstrækkeligt højt niveau. Forbedrede tyskkompetencer giver også bedre muligheder for at søge job eller videregående uddannelse i Tyskland, hvis man har lyst til at prøve kræfter med en periode i udlandet”.

Goethe-certifikatet er et internationalt kendt og anerkendt bevis for tyskkundskaber på forskellige niveauer efter en fælles europæiske referenceramme for sprog, hvor fokus ligger på det talte sprog og på sagprosatekster.

Eleverne har modtaget ekstra tyskundervisning i to lektioner om ugen. Undervisningen ligger udenfor det normale skema, og eleverne skal til en særskilt tyskeksamen, der sammen med de to danske lærere blev gennemført af tre tyske Goethe-certificerede eksaminatorer, der medbragte egen eksamensvagt, der skulle påse at alting gik rigtigt til.

Goethe-tysk er et blandt tre talentudviklingsprogrammer, som Handelsgymnasiet tilbyder unge med særlig interesse for fremmedsprog. Unge med interesse for engelsk kan tage Cambridge certifikat, og unge med særlig interesse for fransk kan opnå fransk DELF-diplom.