HHX: Rekordmange i int. praktik

Handelsgymnasiet Campus Vejle sender i år rekordmange elever i international praktik

I uge 40 og 41 drager 45 elever fra Handelsgymnasiet ud på tre ugers praktik i henholdsvis Irland, Østrig, Spanien og Frankrig. Gennem arbejde i lokale virksomheder skal eleverne lære den lokale kultur at kende og samtidig udvikle deres sprogfærdigheder. Dygtige elever på Campus Vejle kan søge om at komme i international praktik, som er et fast årligt indslag i handelsgymnasiets vifte af talentforløb for unge med særlige interesser eller kompetencer. I år sender handelsgymnasiet rekordmange gymnasieelever afsted.

Campus Vejle samarbejder med vikarbureauer og partnere i de forskellige lande, som hjælper med at matche eleverne med lokale virksomheder og med job, som passer til elevernes interesser og sproglige niveau. Der er tale om meget forskelligartede jobs, som både kan være inden for handels- og servicesektoren i de respektive lande. Under opholdet er eleverne også på sprogskoleophold, hvor de møder andre unge.

I hverdagene arbejder eleverne i deres praktikvirksomheder. De bor sammen i de lande, hvor de skal opholde sig, så de har hinanden at udveksle erfaringer med og støtte sig til. Eleverne sørger selv for tøjvask, indkøb og madlavning.

Formålet med de tre ugers internationale praktik er, at de unge skal lære mere om den lokale kultur, forbedre deres sprogfærdigheder og udvikle sig personligt.

For nogle af de unges vedkommende er den internationale praktikperiode en del af bestræbelserne på at opnå European Business Baccalaureate Diploma – EBBD. EBBD er et fælleseuropæisk diplom, som dokumenterer de unges internationale faglige og sproglige færdigheder. Diplomet gør det nemmere for de unge at tage job eller søge uddannelse i andre EU-lande, efter de har taget deres studentereksamen.

EBBD opnås blandt andet gennem udlandsophold, sprogskoleophold og ved at modtage økonomisk faglig undervisning på fremmedsprog, noget som eleverne på den engelsksprogede global marketinglinje i handelsgymnasiet får i studieretningsfagene.