Opbakning til Fremtidens Vejle

Stor opbakning til projekt Fremtidens Vejle
Der var politisk opbakning fra flere sider, fra LO, Dansk Industri og Vejle Kommune, der tirsdag eftermiddag var samlet på Ammeraal Beltech sammen med en række uddannelsesinstitutioner, for at skyde projekt ”Fremtidens Vejle” i gang. Projektet handler om at fastholde og løfte kompetencerne hos de medarbejdere vi har, så vi løbende er rustede til arbejdsmarkedets fremtidige behov.

Med Ammeraal Beltechs serviceafdeling som ramme bød borgmester Jens Ejner Christensen (V) velkommen. I sin velkomst fremhævede han blandt andet den store mangel på faglærte, virksomhederne allerede nu begynder at mærke.

Rasmus Winther Caspersen, Director of Operations hos Ammeraal Beltech, pegede på, at virksomhederne har et medansvar: ”Vi har selv en opgave og et ansvar i at sikre, at vi har faglærte medarbejdere, der kan løfte opgaverne”.

Det er et ansvar, de tager seriøst hos Ammeraal Beltech. Her får alle virksomhedens medarbejdere kompetenceafklaring i forhold til basale færdigheder inden for dansk, regning og IT. Som afdelingsleder Jens Christian Abildsten udtrykte det, gælder det for alle - ”fra fejedreng til direktionsgang”. Virksomheden har erkendt vigtigheden af efteruddannelse og sender derfor en lang række medarbejdere på kurser.

Den tankegang deler de med LO’s Hanne Ellegaard. Det understregede hun med ordene: ”vejen frem for os alle er livslang uddannelse. Ingen må efterlades eller udelades”. Faglige udfordringer er nemlig noget, alle kan møde. Helle Andersen (DI) og Lotte Rod (R) delte deres erfaringer med personer, der oplever faglige udfordringer. Helle Andersen pointerede: ”Det behøver ikke være en hemmelighed”.

Morten Damgaard, erhvervschef i Vejle, bakker op: ”Der er stadig alt for mange virksomheder, som ikke kender til de attraktive muligheder, der er for kompetenceløft af medarbejderne. Med dette tiltag håber jeg, at budskabet når ud til alle”

Projekt Fremtidens Vejle vil åbne for snakken om faglige udfordringer i både dansk, matematik, it og engelsk. Kompetenceafklaring og opkvalificering af arbejdsstyrken inden for netop disse fire discipliner er meget vigtig, da manglende færdigheder her, kan besværliggøre og endda udelukke folk fra nødvendig videreuddannelse. Allerede nu er der virksomheder, der må sige nej til ordrer på grund af manglende kvalificeret arbejdskraft. Det bliver til endnu større tab for mange virksomheder, hvis man ikke tager fat nu, hvor problemet stadig i vid udstrækning kan løses.

I de kommende måneder er det håbet, at virksomhederne i Vejle og omegn vil tage del i samtalen.