Ny gymnasierektor

Den 1. august tiltræder Lotte Nyboe som rektor for Campus Vejles gymnasieafdeling, der omfatter HF, HHX og EUX Business uddannelserne.

Lotte Nyboe kommer fra en stilling som vicedirektør på Professionshøjskolen København. Hun er uddannet cand.mag. i engelsk og ph.d. i digital kommunikation og kultur.

Campus Vejles gymnasieafdeling er Trekantområdets største gymnasieskole og har oplevet vækst gennem flere år, på trods af øget konkurrence og vigende ungdomsårgange.

”Det bliver en interessant opgave at fortsætte gymnasieafdelingens udvikling – ikke mindst på IT-området – hvor Campus Vejle er langt fremme. Det bliver spændende at medvirke til den fortsatte implementering af IT og digitalisering af uddannelserne og skolen, ligesom jeg kommer til at fokusere på den fortsatte udvikling af meningsfulde læreprocesser og et godt støttende læringsmiljø for de unge, der positivt vælger at tilbringe to-tre år sammen med os på Campus Vejle”, fortæller den kommende rektor, og fortsætter: ”Det ligger mig også meget nært at skabe gode samarbejdsrelationer og medvirke til vedligeholdelsen af et godt arbejdsmiljø for både lærere og elever – ikke mindst gennem faglig stærk organisering af lærerfællesskaber.

Direktør Morten Weiss-Pedersen ser frem til det kommende samarbejde med Lotte Nyboe: ”Det er glædeligt, at vi har kunnet tiltrække en ny og stærk kandidat, der kan tage over og fortsætte den positive udvikling af vores gymnasieafdeling i en tid, hvor konkurrencen mellem ungdomsuddannelserne er tiltagende, og skiftende regeringer årligt skærer i driftstilskuddene til ungdomsuddannelserne”.

Lotte Nyboe overtager rektorstolen efter den nuværende rektor Bruno Lindskjold, der har valgt at gå pension.