Strategi, vision og mission m.v.

Den strategiske indsats skal grundlæggende sikre et vedvarende fokus på, at Campus Vejle besidder de rette kompetencer og realiserer det fulde potentiale i organisationen, til gavn for den fælles opgaveløsning. En forudsætning for denne indsats er, at der er konsistens og sammenhæng, samt at der er et fælles billede, i hele organisationen, af retningen for udførelsen af arbejdet.

På Campus Vejle arbejder vi med mennesker! De menneskelige relationer, de ansattes kompetencer og udvikling af alle, der er i berøring med Campus Vejle – internt som eksternt. Vi udgør tilsammen et leverancesystem, hvor både servicefunktioner og frontfunktioner i samspil er ansvarlige for, at vores samarbejdspartnere, elever og kursister oplever et højt niveau af planlægning, udførelse og udvikling.   

Vision
Vi arbejder efter mottoet: ”Din uddannelse – din fremtid”, hvor alle elever og kursister bliver så dygtige som de kan. Campus Vejle er den foretrukne og bedste uddannelsesinstitution i Vejle.

Mission
Campus Vejle er en rummelig skole og tilbyder derfor relevant uddannelse til alle grupper af elever/kursister. Campus Vejle uddanner dygtige og kompetente elever og kursister, der er kendetegnet ved:

  • Faglig dygtighed
  • It-kompetencer
  • Innovative kompetencer
  • Gode kommunikations- og formidlingsevner
  • Personlige og sociale kompetencer
  • International forståelse

Dette opnås gennem tæt samarbejde med erhvervslivet, høj grad af It-anvendelse samt stærkt engagement, solide pædagogiske og didaktiske kompetencer hos underviserne. Campus Vejle er, som Team Danmark Skole, en aktiv partner i kommunens intentioner om elitesatsning gennemstyrkelse af skolens sportscollegekoncept.


Værdier
Fælles værdier for alle afdelinger på Campus Vejle:

  • Anerkendelse og tolerance
  • Fælles regler og individuel konsekvens
  • At være tæt på virkeligheden
  • Humor og åbenhed

Strategiplan 2020 kan hentes her.