Praktikcentret

Campus Vejles Praktikcenter er fra 1991 og er i løbende udvikling med en vision om, at være så virkelighedsnært som muligt. Praktikcenteret er et tilbud til dig om at gøre den praktiske del af en erhvervsuddannelse færdig, hvis du ikke har fundet en praktikplads – hovedforløbet.

På Campus Vejles Praktikcenter tilbydes kontor og detailuddannelsen. Uddannelsesforløbet vil være individuelt efter hvilken baggrund, du kommer med. Som EUD-elev vil det være 2 år, har du studenterbaggrund vil det i Praktikcentret være 1 år og mindre, hvis du har merit.

Som udgangspunkt er tiden i Praktikcentret et springbræt til at komme ud i en virksomhed i løbet af kort tid. Mens du er hos os,  bruger du tiden på at opnå kompetencer, som gør dig mere attraktiv for virksomhederne.

Der er skoleperioder i løbet af uddannelsen, der afsluttes med en fagprøve, som skal gennemføres det sidste halve år af din uddannelse. Her skal du vise din evne til at inddrage viden fra teori i praksis. Uddannelsen i Praktikcentret giver reelt samme erhvervs- og uddannelseskompetencer som en ordinær praktikplads I en virksomhed. Du får samme beviser efter endt uddannelse hos os, som du  ville have fået i en virksomhed.

Læs mere om skolepraktik i folderen ”Ingen elevplads – hvad er din plan B”

Kontakt os for at høre mere om hvordan du kommer i gang i praktikcentret. Ring 72 16 27 00 eller skriv en mail til: lho@slet-dette.campusvejle.dk