AVU-vejledning

AVU-vejlederne hjælper dig:

1. ved optagelsen
2. Under uddannelsen
3. Ved overflytning/udmeldelse
4. Ved overgang til anden uddannelse og erhverv

Optagelsessamtalen:
For at blive optaget, skal du til en samtale med en studievejleder. Du introduceres til mulighederne på VUC, og vejlederen lægger i samarbejde med dig en plan for din uddannelse på VUC. Hvis du har brug for særlig støtte under uddannelsen, er det godt at gøre vejlederen opmærksom på det i optagelsessamtalen, så skolen har mulighed for at tage hensyn til det tidligt i dit forløb.

Du kan booke en tid ved en studievejleder ved at ringe på tlf. 72 16 26 16 og aftale en tid, eller du kan booke en tid online her.

Hvad skal du have med til samtalen:
- Husk at medbringe dine tidligere skolepapirer – også fra skolegang, som du ikke har afsluttet helt. De indgår i vurderingen af, hvilke fag og niveauer, du kan vælge.
- Ved tilmelding opkræves et kursusgebyr for hvert fag. Du kan betale med Visa-dankort eller kontakter.

Under uddannelsen:
Under hele dit uddannelsesforløb er du tilknyttet en vejleder, som du altid er velkommen til at kontakte, hvis du har behov for en samtale. Vejlederen har til opgave at følge dig i din uddannelse med hensyn til faglige fremskridt og studieaktivitet. De fleste fuldtidskursister vil i forløbet blive inviteret til to samtaler om uddannelsesforløbet, trivsel og fremtidsplaner. Vejlederen kan hjælpe dig med at:

- tilrettelægge din lektielæsning

- ændre på dit skema

- lytte til problemer og hjælpe dig med at finde løsninger

- vejlede dig om, hvordan du sammensætter en række fag, der giver adgang til netop den uddannelse, du ønsker dig

Udmeldelse/overflytning:
Hvis du ønsker at afbryde din uddannelse før tid eller at påbegynde en anden uddannelse, skal du kontakte din studievejleder.