Læsevejledning

På Campus Vejle hjælper vi den enkelte elev med at gennemføre sin ungdomsuddannelse.

Derfor screener vi alle elever i de første uger og på baggrund af screeningen, tilbydes eleven en ordblindetest. 

Som læsevejleder ansøger jeg om it-rygsæk for dig og du får individuel instruktion i brugen af din it-rygsæk. Der bliver ligeledes fulgt op på, at du får det fulde udbytte af it-rygsækken.

I næsten alle de fag du har på skolen, skal du læse meget.

  • Har du svært ved at komme igennem de forskellige tekster?
  • Har du svært ved at forstå, det du læser?
  • Kan du ikke huske, hvad du har læst?
  • Læser du for langsomt?
  • Har du brug for at få gode råd til at formulerer dig skriftligt?
  • Har du brug for sparring til eksamensforberedelse?

Læsevejlederen vil meget gerne hjælpe dig med at komme igennem dit studie!

Hvornår kan du komme i læsevejledningen?

Læsevejledningen er åben næsten hver dag, og du er meget velkommen til at kigge forbi.

Send også gerne en mail til mig, Kirsten, og jeg tager kontakt til dig.

kfi@campusvejle.dk