Vejledning på HF

HF-studievejledere hjælper dig ved optagelsen, under uddannelsesforløbet og ved spørgsmål om overgang til anden uddannelse eller erhverv.

Du kan ringe på tlf. 72 16 26 16 og aftale en tid.

Skriv en mail til en HF-vejleder
Skriv en mail til en HF-vejleder, hvis du har spørgsmål om dine muligheder på HF. Eller ring i HF-vejledningens åbne telefontid tirsdag og torsdag kl. 9.00-11.00 på tlf. 72162616.

Book en tid ved studievejlederen 

Har du brug for en personlig tid i studievejledningen, kan du booke en tid her

Ved optagelsen
Gennem optagelsessamtalen med studievejlederen gælder det om at indplacere hver enkelt kursist på det rigtige niveau efter individuel baggrund, videre uddannelsesmål, erhvervsønske og interesse.

Under uddannelsen
Kan du få både faglig og pædagogisk vejledning af studievejlederen. Skulle du f.eks. tidligt i et kursusforløb ønske at skifte fag eller niveau, kan hun hjælpe dig hermed. Mange gange vil hun også kunne hjælpe dig med spørgsmål af mere personlig art vedrørende f.eks. økonomi, familie, forhold til andre kursister og lærere, sygdom, fravær og overflytninger af forskellig art.

Ved overgang til anden uddannelse og erhverv
Studievejlederen tilbyder løbende studie- og erhvervsvejledning, ligesom kontakt formidles til andre studievejledningsinstitutioner. På Campus Vejle HF & VUC kan du også jævnligt træffe en studievejleder fra Studievalg Sydjylland, der kan vejlede dig om videregående uddannelser og erhverv.