Læsevejledning

Du kan altid kontakte en læsevejleder

Alle klasser på Campus Vejle har tilknyttet en læsevejleder, så du har altid mulighed for, både som elev og forældre, at kontakte en læsevejleder, hvis der er noget, du er i tvivl om eller skal have hjælp til. Du kan finde os på vores kontor i lokale B105 eller sende en mail.

Hjælp til læsning og stavning

Alle elever der starter på Campus Vejle gennemgår en læse- og stavescreening for at undersøge, om de har behov for særlig hjælp. Vi tilbyder fx læsehastighedskursus, stavekursus eller hjælp til elever med dansk som andetsprog.

Ordblindetest

Elever, der i screeningen viser tegn på ordblindhed, bliver tilbudt en ordblindetest, som viser, om de er ordblinde. Ordblindetesten udfører vi kun på elever, som selv ønsker det og har fået tilladelse fra forældre/værge, hvis de er under 18 år.

Hvis du allerede er blevet testet ordblind og er vant til at bruge it-hjælpeprogrammer som CD-ord og IntoWords, skal du kontakte os, når du starter på skolen. Vi sørger for, at du får overført dine hjælpeprogrammer, så du fortsat kan bruge dem.

Mette Voldby Mogensen

Læsevejleder og underviser på HHX i dansk

mvm@slet-dette.campusvejle.dk

Toni Harda Clausen

tocl@slet-dette.campusvejle.dk

Læsevejleder og elevcoach på HHX

Frida Teglbjærg

frte@slet-dette.campusvejle.dk

Læsevejleder og underviser på HHX i dansk og kulturforståelse