Åbent Læringscenter

I Åbent Læringscenter tilbyder vi kompetencevurdering til dig, der skal i gang med uddannelse.

EUV Realkompetencevurdering 

For voksne (25+) forud for en merkantil erhvervsuddannelse.

Forud for opstarten på dit grundforløb (EUD-student/EUV/EUD/EUX) foretager vi en kompetencevurdering for at tilgodese den viden og de kompetencer du allerede har. Dette foregår ved, at vi gennemgår dit CV og dine uddannelsespapirer, hvorefter vi udarbejder en vurdering af, hvad du kan få merit for. Herefter tilrettelægger vi så et forløb, der passer til lige præcis det, du mangler.Kompetencevurderingen foretages typisk i forbindelse med opstart på uddannelsen, men kan også foretages før, hvis du gerne vil have en fornemmelse af, hvordan dit uddannelsesforløb ville se ud, hvis du gik i gang med en uddannelse.

Faglig realkompetencevurdering

For elever, der har kompetencer inden for et givent fag, men ikke har papir på det.

Hvis du f.eks. har boet i England, men aldrig har fået papir på dine engelsk-kundskaber kan vi arrangere en realkompetencevurdering i Engelsk, således at du kan få bevis på, at du har kompetencer, der svarer til et bestemt niveau i det officielle uddannelsessystem. Dette foregår ved, at du får udleveret en eksamensopgave, som du arbejder med i nogle timer, hvorefter en faglærer tager en samtale med dig. Gennem samtalen vurderer faglæreren, om dine kompetencer svarer til, at du ville kunne bestå, hvis du gik til eksamen på det pågældende niveau. Herefter får du udleveret et kompetencebevis, som danner basis for merit for det pågældende fag og niveau, når du søger ind på uddannelse.

Kompetencetoget

For ledige, der overvejer uddannelse

Overvejer du, om det kunne være noget for dig at tage en uddannelse? Eller måske gøre en uddannelse færdig, som du på et tidspunkt har afbrudt?Hop på kompetencetoget og få overblik over dine uddannelsesmuligheder!På Campus Vejle hjælper vi med at finde vej i uddannelsessystemet.

Afklaringssamtale

Vi starter med en afklaringssamtale, hvor vi i fællesskab gennemgår din erfaring, dine ønsker, og får et overblik over, hvad der kunne være realistisk at kigge nærmere på af uddannelsesmuligheder.

Research

Herefter går begge parter i tænkeboks og researcher nærmere omkring de uddannelser, der kunne være aktuelle.

Evt. realkompetencevurdering

Næste skridt kunne være en realkompetencevurdering i forhold til en bestemt uddannelse, hvor den relevante erhvervsskole afdækker hvordan et uddannelsesforløb vil se ud inden for den ønskede uddannelse. Det kunne også være en vurdering fra en anden uddannelses-/kursusinstitution af meritmuligheder og uddannelseslængde.

Kompetenceplan

Til sidst udarbejder Campus Vejle en kompetenceplan, som giver dig – og din sagsbehandler - et overblik over de drøftede muligheder inkl. tidshorisont og finansieringsmuligheder.
Kontakt din sagsbehandler på jobcentret for aftale om at deltage i ”Kompetencetoget”.

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. kompetencevurdering, så kontakt:

Marianne Bechmann

Tlf. 7216 2633

Mail: mbe@slet-dette.campusvejle.dk

Lokale K101