Realkompetencevurdering på HF & AVU

Campus Vejle HF & VUC tilbyder en individuel vurdering af dine realkompetencer i forhold til målene i enkelte fag, der udbydes på AVU og HF.

Pt. tilbyder vi realkompencevurderinger på AVU i fagene dansk, engelsk og matematik.

På HF tilbydes realkompentencevurdering i forhold til samfundsfag. Har du behov for en kompetencevurdering i andre HF-fag, skal du henvende dig til en af de andre VUC’er.

Også på vore erhvervsrettede kurser inden for AVU/OBU området arbejder vi med screening og test af kompetencer i forbindelse med virksomhedstilrettelagte kurser. Læs mere om det her.

Hvad er realkompetencer?
Realkompetencer er din samlede viden, færdigheder og kompetencer indenfor et fag, uanset hvor og hvordan de er opnået.

Realkompetencer kan fx være opnået:

 • I arbejdslivet, i fritiden og gennem privat uddannelse
 • Gennem højskoleophold og aftenskolekurser deltagelse i foreningslivet, fx som idrætsleder
 • Som aktiv frivillig i en hjælpeorganisation
 • Gennem udlandsophold, fx sprogtilegnelse

Hvad kan du søge realkompetence i?

Det er muligt at søge realkompetence i et eller flere af de fag, som VUC udbyder.
Realkompetence kan derimod ikke søges for en hel adgangsgivende eksamen.

Hvordan foregår en RKV?

 1. Indledende samtale og vejledning
 2. Vurderingsplan udarbejdes - foretages altid med udgangspunkt i målene for det konkrete fag
 3. Dokumentation indsamles - du har selv ansvaret for at dokumentere dine kompetencer, fx i form af kursusbeskrivelser, deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, foreningsledere o.l.
 4. Kompetencerne afprøves – gennem samtale og test eller opgaveløsning
 5. Vurdering og evt. anerkendelse

Hvordan søger du realkompetencevurdering i samfundsfag på HF?

 1. www.minkompetencemappe.dk finder du en "kompetencemappe", som du udfylder. Du kan også udarbejde et CV med særlig fokus på de opnåede kompetencer inden for det eller de fag, du ønsker.
 2. Du fremskaffer den nødvendige dokumentation, fx kursusbeskrivelser, deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, foreningsledere o.l.
 3. Du sender din ansøgning og dokumentationen til VUC Vejle – kontaktperson Gunde Christensen gc@slet-dette.campusvejle.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Gunde Christensen på tlf. 7643 6175.

RKV i andre hf-fag eller avu-fag? – kontakt os gerne – så henviser vi til det pågældende VUC.